0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

Time (2020) บทลงโทษ

Fox Rich ผู้ปกครองผู้ไม่ย่อท้อและผู้นิยมลัทธิการล้มเลิกทาสยุคใหม่ มุ่งมั่นที่จะรักษาครอบครัวของเธอไว้ด้วยกันในขณะที่ต่อสู้เพื่อการปล่อยตัวสามีที่ถูกจองจำของเธอ เรื่องราวความรักที่ใกล้ชิด ยิ่งใหญ่ และแปลกใหม่ ซึ่งถ่ายทำมานานกว่าสองทศวรรษ