0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

SOFT & QUIET (2022)

ครูโรงเรียนประถมศึกษาเอมิลี่กำลังจัดระเบียบผู้หญิงที่มีความคิดเหมือนกัน แต่การทะเลาะวิวาทระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งจากอดีตของเอมิลี่กับกลุ่มนำไปสู่เหตุการณ์ที่ผันผวน