0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

I’M TOTALLY FINE (2022)

ผู้หญิงโศกเศร้าเดินทางคนเดียวเพื่อล้างสมองหลังจากการตายของเพื่อนของเธอ อย่างไรก็ตาม แผนการเที่ยวพักผ่อนดูแลตัวเองของ Vanessa เปลี่ยนไปเมื่อเธอพบกับสถานการณ์นอกโลก