0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

Humble Politician Nograj (2018) ฮัมเบิล โพลีนีเชียน นคราช

Nograj นักการเมืองบ้าที่หลงตัวเองซึ่งใช้ประโยชน์จากเมืองและทรัพยากรของเมือง ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของ Nograj ในการเป็น MLA ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงและการต่อต้านที่เขาต้องเผชิญ