0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

DEADSTOCK (2016) รัก ปี ลึก

ร เป็นผู้ขายที่มีความสนใจในของเก่าและของใช้แล้ว เขาเชื่อว่าสิ่งของที่เรียกว่า Deadstock มีค่ามาก มีคุณค่าในตัวเองและสามารถสร้างรายได้