0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

BONES AND ALL (2022) โบนส์ แอนด์ ออล

ถูกพ่อของเธอทอดทิ้ง หญิงสาวคนหนึ่งออกเดินทางในโอดิสซีย์ระยะทางกว่าพันไมล์ผ่านเส้นทางทุรกันดารของอเมริกา ซึ่งเธอได้พบกับคนเร่ร่อนที่ไม่ได้รับสิทธิ์