Kurmanjan Datka Queen of the Mountains

Director: 
Sadyk Sher-Niyaz
Producers: 
Zhyldyzkan Dzholdosheva, Sadyk Sher-Niyaz, Taalaibek Kulmendeev
Writer: 
Sadyk Sher-Niyaz, Sultan Raev, Bakytbek Turdubaev
Cast: 
Elina Abai kyzy, Nazira Mambetova, Zhamal Seydakmatova, Aziz Muradilaev
Completion Year: 
2015
Duration: 
136 min.